تفاوت میان نسخه‌های «استرالیای جنوبی»

بلندترین نقطه آن "کوه وودرُف" با ارتفاع ۱۴۳۵ متر و پست‌ترین نقطه آن [[دریاچه اِیر]] با ۱۵- متر ارتفاع است.
 
جمعیت استرالیای جنوبی ۱۵۵۸۲۰۰ نفر است (2007۲۰۰۷) که پنجمین ایالت پر جمعیت استرالیا محسوب می‌شود.
 
همانند بیشتر ایالتهای استرالیا، نواحی نزدیک به دریا (در جنوب این ایالت) سرسبز و آباد است و نیمه شمالی آن خشک و تقریباً خالی از سکنه است.