تفاوت میان نسخه‌های «عملیات والکوره»

 
==طراحان عملیات==
طراحان این سوء قصد افسران و ژنرال‌های عالی رتبه ارتش آلمان چون آدمیرال [[ویلهلم کاناریس]] و [[گونتر فون کلوگه|مارشال هانس فن کلوگ]]<ref name="Shirer, 1960"> {{یادکرد
{{یادکرد
| کتاب = The Rise and Fall of the Third Reich
| نویسنده = Shirer, William L, (1960)
| ناشر = Simon & Schuster
| شابک = ۰-۶۷۱-۷۲۸۶۸-۷
}}</ref> بودند و مجری عملیات بمب گذاری[[کلاوس فن اشتوفنبرگ]]<ref name="Shirer, 1960"/> بود.
}}</ref>
بودند و مجری عملیات [[کلاوس فن اشتوفنبرگ]]<ref name="Shirer, 1960"/> بود.
 
==اجرای عملیات==