تفاوت میان نسخه‌های «بازار هدف»

ویرایش
(ویرایش)
(ویرایش)
{{در دست ویرایش ۲|ماه=۹|روز=۲۰|سال=۲۰۱۲}}
 
'''بازار هدف''' {{انگلیسی|''Target Market''}} به بخشی از بازار گفته می شودمی‌شود که فروشندگان هدف فروش محصول یا خدمات خودرا به آنها را دارند.<ref>{{یادکرد|نویسنده = edited by M. C. Cant, J. W. Strydom, C. J. Jooste, P. J. du Plessis|کتاب = [http://books.google.com/books?id=6uU-Dz-sCIQC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=%22Target+Market%22&source=bl&ots=s2mCauY5S7&sig=dxYWO9FF1VzUuxnjx6_1TW2yy38&hl=en&sa=X&ei=MJhUULn6B4LXtAal6YEg&ved=0CEgQ6AEwBDgU#v=onepage&q=%22Target%20Market%22&f=false Marketing Management]| ناشر = |صفحه = |تاریخ = }}</ref> طبیعی است که کالایکالا یا خدمات مورد نظرنظر، برای ایشاناین ایجاددسته شدهاز استافراد و آنها احتمال مشتری بودنشانایجاد هستشده‌است([[مشتری مشکوک]]). مثلاًبه عنوان نمونه [[مشتری مشکوک]] لاستیک ماشین، صاحبان ماشین هاییماشین‌هایی هستند که لاستیک هایشان فرسوده شده استشده‌است. مسلماً کسانیکه ماشین ندارند و یا لاستیک ماشین آنها فرسوده نیست جزء مشتریان مشکوک نبودهنخواهد وبود. نتبجه نمیاینکه توانندنمی‌توانند جزء بازار هدف لاستیک ماشین باشند.
 
در بازاریابی، بازار هدف هر محصول و یا خدماتی، توسط تولید کنندهتولیدکننده و یا ارائه کننده خدمات شناسائی شده و تبلیغات و بازاریابی بر روی آنها انجام میمی‌شود. شود.تعیین بازار هدف به عوامل مختلفی بستگی دارد. می توان در پله اول با استفاده از قیمت و کاربرد کالا، تعریف اولیه ایاولیه‌ای از بازار هدف انجام داد ولی پس از آن پارامترهایی از [[مشتریان مشکوک]] مثلاً سن، تحصیلات، جنسیت، محل سکونت و ... اجزائی هستند که بازار هدف را محدودترمشخص میتر کنندمی‌کنند.
 
در [[بازاریابی]] مدرن معمولاً تعریف دقیقی از بازار هدف انجام می دهندمی‌دهند تا بهتر و موفق تر عمل کنند. مسلماً هر چه بازار هدف بهتریدقیق تر انتخاب شود، تبلیغات مناسب تری صورت گرفته و فروش بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در [[بازاریابی مستقیم]] تعیین درست بازار هدف یکی از عوامل مهم در موفقیت در فروش است.
 
در [[بازاریابی]] مدرن معمولاً تعریف دقیقی از بازار هدف انجام می دهند تا بهتر و موفق تر عمل کنند. مسلماً هر چه بازار هدف بهتری انتخاب شود، تبلیغات مناسب تری صورت گرفته و فروش بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در [[بازاریابی مستقیم]] تعیین درست بازار هدف یکی از عوامل مهم در موفقیت در فروش است.
== جستارهای وابسته ==
[[بازاریابی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد ویکی|عنوان = Target Market |پیوند = http://en.wikipedia.org/wiki/Target%20Market |زبان = انگلیسی}}
{{چپ چین}}
{{پانویس}}
 
[[en:Target market]]