تفاوت میان نسخه‌های «اصلاحات پروتستانی»

بدون خلاصه ویرایش
(رده:اصلاحات پروتستانی افزوده شد با استفاده از وپ:رده‌ساز)
-فساد در دستگاه کلیسا و انجام رفتار های زد دینی از قبیل : فروش عفو برای گناه کاران، تجمل گرایی و ... </br>
-انزجار مردم از دخالت همه جانبه ی کلیسا در تمام جوانب زندگی مردم </br>
 
==لوتر==
از موضوعاتی که مارتین '''[[لوتر]]''' پیش کشید، تقدم وبرتری مرجعیت کتاب مقدس به فرمانها وسنتهای کلیسایی بود که رکن اصلی جنبش اصلاح دینی آلمان راتشکیل میداد.شالوده اصلاح دینی از اختلاف عقیده بر سر مسئله نسبتا ناچیز خرید وفروش آمرزشنامه، به اختلاف نظر دربارهٔ مرجعیت پاپ گسترش یافت.<ref>تاریخ تمدن ویل دورانت جلد ششم صفحه 417</ref>
* نکات اصلی اصلاحات لوتر:
 
''' اولاً - میان روحانیان ومسیحیان عادی تمایزی موجود نیست.
 
''' ثانیاً - هرمسیحی حق دارد مضامین کتاب مقدس رابه تشخیص خود درک وتعبیر نماید.
 
''' ثالثاً - کتاب مقدس یگانه مرجع ومعیار ایمان وکردار است.
 
 
== پانویس ==