تفاوت میان نسخه‌های «فلزهای قلیایی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس +تمیز(۲.۶))
برچسب: افزودن پیوند دائم به جای پیوند اصلی (AF)
{{تمیزکاری}}
{{بدون منبع}}
 
 
'''فلزات قلیایی''' به عناصر گروه اول [[جدول تناوبی]] گفته می‌شود که شامل فلزهای [[لیتیم]]، [[سدیم]]، [[پتاسیم]]، [[روبیدیم]]، [[سزیم]] و [[فرانسیم]] می‌باشد. [[هیدروژن]] گرچه در گروه اول قرار می‌گیرد ولی دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به دیگر اعضای این گروه می‌باشد، لذا آن را در دسته فلزات قلیایی قرار نمی‌دهند.
 
فلزات قلیایی عامل کاهنده قوی هستند. پتانسیل الکترود منفی آنها نشانگر میل شدید آنها برای از دست دادن الکترون در تبدیل به کاتیون در محلول است. آنها می‌توانند اکسیژن، کلر، آمونیاک و هیدروژن را احیا کنند. در اثر واکنش با اکسیژن هوا اکسید شده و تیره می‌شوند. بنابراین در زیر نفت نگهداری می‌شوند. بعلت واکنش با آب و تولید هیدروژن و هیدروکسید قلیایی نمی‌توان آنها را زیر آب نگهداری کرد.
{| class="wikitable"
|-
!''[[عدد اتمی|عدد اتمی]]'' !! [[عنصر شیمیایی|عنصر]] !! [[لایه الکترونی|تعداد الکترون/پوسته]] !! [[آرایش الکترونی]]<ref group="note">[[نماد گاز نجیب]] نماد گاز نجیب است که برای مختصر مورد استفاده قرار می گیرد، نزدیکترین گاز نجیب است که قبل از عنصر در سوال نوشته شده است در اول، و سپس پیکربندی الکترونی است که از آن نقطه به جلو ادامه داده است.
{{reflist|group="note"|30em {{configuration is continued from that point forward.</ref>
|-
| 3 || [[لیتیم]] || 2, 1 || &#91;[[هلیم|He]]&#93; 2s<sup>1</sup>
|-
| 11 || [[سدیم]] || 2, 8, 1 || &#91;[[نئون|Ne]]&#93; 3s<sup>1</sup>
|-
| 19 || [[پتاسیم]] || 2, 8, 8, 1 || &#91;[[آرگون|Ar]]&#93; 4s<sup>1</sup>
|-
| 37 || [[روبیدیم]] || 2, 8, 18, 8, 1 || &#91;[[کریپتون|Kr]]&#93; 5s<sup>1</sup>
|-
| 55 || [[سزیم]] || 2, 8, 18, 18, 8, 1 || &#91;[[زنون|Xe]]&#93; 6s<sup>1</sup>
|-
| 87 || [[فرانسیم]] || 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 || &#91;[[رادون|Rn]]&#93; 7s<sup>1</sup>
|-
| 119 || [[آن ان نیوم]] || 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 (predicted)<ref name="Uue">{{cite
book| title = The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements| editor1-last = Morss|editor2-first = Norman M.| editor2-last = Edelstein| editor3-last = Fuger|editor3-first = Jean| last1 = Hoffman|first1 = Darleane C.| last2=Lee|first2=Diana M. |last3=Pershina|first3=Valeria | chapter = Transactinides and the future elements| publisher = [[Springer Science+Business Media]]| year = 2006| isbn = 1-4020-3555-1| location = Dordrecht, The Netherlands| edition = 3rd| ref = CITEREFHaire2006}}</ref>{{rp|1722}} || &#91;[[Ununoctium|Uuo]]&#93; 8s<sup>1</sup> (predicted)<ref name="Uue"/>{{rp|1722}}
|}
 
=== واکنش با آب ===
 
انرژی یونیزاسیون از بالا به پایین با افزایش عدد اتمی و افزایش تعداد لایه‌ها بعلت دور شدن الکترون ظرفیت از هسته کاهش می‌یابد.
==یادداشت==
{{reflist|group="note"|30em}}
#نماد گاز نجیب است که برای اختصار مورد استفاده قرار می گیرد، نزدیکترین گاز نجیب است که قبل از عنصر در جدول نوشته شده است در اول، و سپس پیکربندی الکترونی است که از آن نقطه به جلو ادامه داده است.
==منابع==
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkali_metal
 
{{فلزات قلیایی}}
{{استانداردهای جدول تناوبی}}
۲۷۳

ویرایش