تفاوت میان نسخه‌های «اساطیر مصر»

 
== منابع ==
اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵.
کلیت تاریخ عمومی(جلد۱)؛ دکتر حسینعلی ممتحن،انتشارات دهخدا،۱۳۴۹.
{{مصر باستان-خرد}}
 
۱٬۱۴۱

ویرایش