تفاوت میان نسخه‌های «امپریالیسم زبانی»

== حوزه های بین المللی زبان انگلیسی از نظر گرادول ==
 
انگلستان در حوزه انتشار کتاب در جهان با 504/101 عنوان در سال 1996 از دیگر کشورها پیشی گرفت. گرادول همچنین تاکید می کند در بیش از شصت کشور عناوین کتاب به انگلیسی انتشار می یابد. رشته فیزیک جزو عناوین کتابی است که عمدتا در سراسر جهان به انگلیسی منتشر می گردد. در زمینه پژوهش و تحقیق، زبان انگلیسی نقش موثری ایفا می نماید. گرادول با تاکید بر محققین آلمانی که عمدتا نسبت به کاربرد زبان مادری خود اصرار دارند نشان می دهد که انگلیسی را حتی آلمانی ها نیز تا کنون خصوصا در حوزه پژوهش نتوانسته اند نادیده بگیرند. گرادول همچنین 12 حوزه بین المللی انگلیسی را به این شرح بر می شمارد.
* انگلیسی زبان کاری سازمانها و کنفرانس های بین المللی است.
* انگلیسی امروزه زبان علم و فناوری گشته است.
۲۰

ویرایش