باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[رده:اعضای حزب موتلفه اسلامی]]
[[رده:اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران]]
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی خوانسار]]
[[رده:زادگان ۱۳۲۵]]
[[رده:زندانیان محکوم شده در دادگاه به اتهام انجام ترور]]