تفاوت میان نسخه‌های «الفبای آوانگاری بین‌المللی»

بدون خلاصه ویرایش
|note = none}}
 
'''الفبای آوانگاری بین‌المللی''' {{انگلیسی|(International Phonetic Alphabet (IPA}} یک سامانه نوشتاری و [[آوانگاری]] است که بر پایهٔ [[الفبای لاتینی]] ساخته شده‌است. این سامانه به وسیله [[انجمن آواشناسی بین‌المللی]] به عنوان یک الفبای استاندارد برای نشان دادن صداهای ایجاد شده در زبان های گوناگون طراحی شده است. در ایجاد این سامانه از دانشجویان و اساتیدی با زبا‌های گوناگون ، [[زبان‌شناسی|زبان‌شناسان]] ، [[خوانندگی|خوانندگان]] و [[هنرپیشه|هنرپیشگان]] ، [[فرهنگ‌نویسی|فرهنگ‌نویسان]] ٬ [[زبان فراساخته|زبان فراسازان]] و [[ترجمه (زبان)|مترجمان]] کمک گرفته شده است.
 
الفبای آوانگاری بین‌المللی تنها برای نشان دادن حالت‌های بیانی در زبان های شفاهی مانند [[واج]] ٬ [[آهنگ جمله]] ٬ اتصال میان [[واژه|واژگان]] و [[هجا|هجاها]] کاربرد دارد. برای نشان دادن حالت‌های بیانی دیگر مانند دندان قروچه ، نوک‌زبانی سخن گفتن ، و نیز برای صداهای ساخته شده به وسیله پدیده [[لبشکریلب‌شکری]] ، مجموعه ای گسترده از نمادها مورد استفاده قرار گیرد.
 
هرکدام از نمادهای الفبای آوانگاری بین‌المللی از دو عنصر اصلی [[حرف (زبان‌شناسی)|حروف]] و تفکیک‌کننده ها ساخته شده است.