تفاوت میان نسخه‌های «امپریالیسم زبانی»

بدون خلاصه ویرایش
اساسا ویدو سان (1998) معتقد است زبان فی نفسه حائز ویژگی هژمونیک نمی باشد. وی می افزاید اگر زبان دارای قدرت امپریالیستی باشد هیچ گاه نمی توانیم چنین قدرت ماورای کنترل را به چالش بکشیم. بنابر این، زبان نیست که کنترل هژمونیک دارد، بلکه کاربرانند که از آن به عنوان ابزار هژمونیک استفاده می کنند.
 
بر طبق تعریف تر پان یر ( 1991) '''[[هژمونی''']] چیزی بیش از تفوق صرف یک عنصر بر عنصر دیگر است. به بیان دیگر، عامل پذیرش است که شالوده این مفهوم را می سازد. به عنوان مثال، گریبس (1995) چگونگی تبدیل شدن زبان مجله پزشکی مکزیک به انگلیسی را این گونه به تصویر می کشد. در وهله نخست، خلاصه مقالات به انگلیسی منتشر و پس از مدتی مقالات نیز برای انتشار به انگلیسی ترجمه می شد. سرانجام مسئولان نشریه ویراستاری امریکایی را برای ویرایش مقالات استخدام کردند و نشریه پس از آن تنها مقالات نوشته شده به انگلیسی را پذیرش می کند. گرادول (1997) همچنین پیش بینی می کند این تغییر زبان در کشورهای دیگر نیز اتفاق بیفتد. بدیهی است تنها در حوزه های علمی نیست که این تغییر زبانی بوقوع می پیوندد، بلکه در انتشار کتاب بطور کلی این روند مشاهده می شود. در مقالات دانشگاهی که هر ساله منتشر می شوند بیش از 50 درصد از میلیون ها مقالات دانشگاهی به انگلیسی نوشته می شود که این درصد هر ساله رو به افزایش است (سویلس، 1987). بنابر این، امروزه زبان انگلیسی زبان بلامنازع علوم و فناوری است و نشریات علمی در بسیاری از کشورها به انگلیسی انتشار می یابند.
 
== حوزه های بین المللی زبان انگلیسی از نظر گرادول ==
۳۲

ویرایش