تفاوت میان نسخه‌های «اساطیر مصر»

 
==== هلیوپوس ====
کاهنان هلبوپولیس،بر این اعتقاد بودند که آتوم از آب های آشفته اقیانوس نون ببه وجود آمد.
اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵ صفحه۴۰.
اتوم بعد آنکه خود خواست بوجود آید،دیگر خدایان را بوجود آورد.اتوم شو را با پرتاب تف و دختر خود تفنوت را با استفراغ آفرید.دین سان شو و تفنوت را با هم پیوند داد.
در آغار اتوم یک چشم به نام اوجا داشت.این چشم نشان شهریاری او بود.
 
==== ممفیس ====
۱٬۱۴۱

ویرایش