تفاوت میان نسخه‌های «استان مرکزی (پاپوآ گینه نو)»

جز
این استان از ۴ منطقه تشکیل شده‌است و این منطقه‌ها در مجموع دارای ۱۳ فرمانداری محلی هستند. لازم به ذکر است که هر فرمانداری محلی، در زمان آمار گیری به چند بخش تقسیم می‌شود.
 
{| class="wikitable" style="text-align: leftright;" width="400"
! منطقه || مرکز منطقه || نام فرمانداری محلی
|-