تفاوت میان نسخه‌های «جان‌فرانکو زولا»

بدون خلاصه ویرایش
{{Football player statistics 2|ITA|YY}}
|-
|۸۵–۱۹۸۴||rowspan="2"|[[باشگاه فوتبال نوروس|نوروس]]||[[سری سی ۲]]||۴||۰||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۴||۰
|-
|۸۶–۱۹۸۵||[[سری دی]]|||۲۷||۱۰||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۲۷||۱۰
|-
|۸۷–۱۹۸۶||rowspan="3"|[[باشگاه فوتبال تورس|تورس]]||[[سری سی ۲]]||۳۰||۸||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۳۰||۸
|-
|۸۸–۱۹۸۷||rowspan="2"|[[سری سی ۱]]||۲۴||۲||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۲۴||۲
|-
|۸۹–۱۹۸۸||۳۴||۱۱||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۳۴||۱۱
|-
|۹۰–۱۹۸۹ ||rowspan="4"|[[باشگاه فوتبال ناپولی|ناپولی]]<ref>http://www.napolistat.it/calciatori/id0391.htm</ref>||rowspan="4"|[[سری آ]]||۱۸||۲||۶||۱||Colspan="۲2"|––||۲||۰||۱۸||۲
|-
|۹۱–۱۹۹۰ ||۲۰||۶||۷||۰||Colspan="۲2"|––||۲||۰||۲۰||۶
|-
|۹۲–۱۹۹۱||۳۴||۱۲||۴||۱||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۳۴||۱۲
|-
|93–1992 Serie A|۱۹۹۲–۹۳]]||۳۳||۱۲||۶||۲||Colspan="۲2"|––||۴||۰||۳۳||۱۲
|-
|۹۴–۱۹۹۳||rowspan="4"|[[فوتبال پارما|پارما]]||rowspan="4"|[[سری آ]]||۳۳||۱۸||||||Colspan="۲2"|––||||۱||۳۳||۱۸
|-
|۹۵–۱۹۹۴||۳۲||۱۹||||||Colspan="۲2"|––||||۵||۳۲||۱۹
|-
|۹۶–۱۹۹۵||۲۹||۱۰||||||Colspan="۲2"|––||۳||۲||۳۲||۱۲
|-
|۹۷–۱۹۹۶||۸||۲||||||Colspan="۲2"|––||||||۸||۲
|-
{{Football player statistics 2|ENG|YY}}
|-
|۹۷–۱۹۹۶||rowspan="7"|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]||rowspan="7"|[[لیگ برتر انگلستان]]||۲۳||۸||۷||۴||۰||۰||Colspan="۲2"|––||۳۰||۱۲
|-
|۹۸–۱۹۹۷||۲۷||۸||۱||۰||۴|||۰||۸||۴||۴۰||۱۲
{{Football player statistics 2|ITA|Y}}
|-
|۰۴–۲۰۰۳||rowspan="2"|[[باشگاه فوتبال کالیاری|کالیاری]]||[[سری بی]]||۴۳||۱۳||?||۰||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۴۳||۱۳
|-
|۰۵–۲۰۰۴||[[سری آ]]||۳۱||۹||?||۴||Colspan="۲2"|––||Colspan="۲2"|––||۳۱||۹
{{Football player statistics 3|۲|ITA}}۴۰۰||۱۳۴||||||Colspan="۲2"|––––||۳||۲||۴۰۳||۱۳۶
{{Football player statistics 4|ENG}}۲۲۹||۵۹||۲۴||۱۱||۱۳||۱||۳۱||۹||۳۱۲||۸۰
{{Football player statistics 5}}۶۲۹||۱۹۳||۲۴||۱۱||۱۳||۱||۳۴||۱۱||۷۱۵||۲۱۶