تفاوت میان نسخه‌های «هاش سی جی»

برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(AF)
 
== آثار فیزیولوژیک ==
[[هورمون اچ‌سی‌جی]] human chorionic gonadotropin(HCG گنادوتروپین جفتی انسان در خانم‌های حامله در جفت ساخته و به خون مادر ترشح میشود و نقش مهمی در ادامه حاملگی دارد و نیز باعث تحریک ترشح هورمون پروژسترون می‌شود. اندازه گیری سطح این هورمون در ادرار یا خون از روشهای اصلی تعیین حاملگی می‌باشد.
 
== موارد مصرف ==