تفاوت میان نسخه‌های «خرس کوچک»

چهار ستاره‌ای که تشکیل یک مستطیل می‌دهند را ''نَعش''، و سه ستاره دیگر را ''بنات'' نام داده‌اند. هر یک از ستاره‌های بنات النعش کُبریٰ و صُغریٰ را هم «اِبنُ نَعش» گفته‌اند.
 
مانند [[بنات النعش کبری]]، از آن‌جا که می‌توان این صورت فلکی را شبیه یک ملاقه تصور کرد که دم خرس دسته آن باشد، این صورت فلکی را در زبان انگلیسی ملاقه کوچک یا آبگردان کوچک(Little Dipper) هم نامیده‌اند.
 
== ستارگان ==