تفاوت میان نسخه‌های «خرس کوچک»

۱٬۵۹۰ بایت حذف‌شده ،  ۹ سال پیش
چهار ستاره «نعشِ»(مستطیل‌شکل) دبّ اصغر از جهتی غیرعادی‌اند، زیرا دارای قدر([[قدر ظاهری]]) دوم، سوم، چهار و پنجم هستند. در نتیجه آن‌ها راهنمای خوبی برای تشخیص قدر ظاهری ستارگان، و تشخیص این‌که ستارگان تا چه "قدر"ی مشخص هستند؛ و مثلا برای ساکنان شهرها یا برای آزمایش قدرت بینایی مفید است.
 
{{الگو:ستاره‌های دب اصغر}}
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto" style="text-align:center" border=1
|+ستاره‌های بنات النعش صغریٰ
|-
! [[نام‌گذاری بایر|نام بایر]] !! نام !! ترجمه نام !! نام انگلیسی
|-
| rowspan="4"| [[آلفا خرس کوچک]] (α UMi) || [[جدی]] || بزغاله نر ||
|-
| رُکبه || زانو || Alruccabah (یا Ruccabah)
|-
| مسمار یا میخگاه || میخ || Mismar
|-
| [[ستاره قطبی]](قطب شمالی یا قطب یا نجمۀ القطب) || || al-kutb al-shamaliyy یا al-kaukab al-shamaliyy
|-
| [[بتا خرس کوچک]] (β UMi) || کوکب (الکوکب) یا [[کوکب شمالی]](الکوکب الشمالی) || ستاره شمالی || Kochab (یا Kocab, Kokab, Kochah)
|-
| [[گاما خرس کوچک]] (γ UMi) || [[فرقد|فَرقَد]] (یا فرقد اکبر) || گوساله || Pherkad (یا Pherkad Major)
|-
| [[دلتا خرس کوچک]] (δ UMi) || [[ییلدون]] (یا ییلدین) || ییلدیز در ترکی به معنای ستاره است || Yildun (یا Gildun, Vildiur, Yilduz, Jildun)
|-
| [[زتا خرس کوچک]] (ζ UMi) || [[اخفی الفرقدین]] || [ستاره] کم‌نورتر بین دو [ستاره] فرقد(گوساله) || Ahfa al Farkadain (یا Akhfa al Farkadain)
|-
| [[اتا خرس کوچک]] (η UMi) || [[انور الفرقدین]] (انور فرقدان) || [ستاره] پرنورتر بین دو [ستاره] فرقد(گوساله) || Anwar al Farkadain
|-
| [[۱۱ خرس کوچک]] (11 UMi) || فرقد اصغر || || Pherkad Minor (یا Pherkard)
|}
 
== افسانه‌ها ==