تفاوت میان نسخه‌های «قورولتای»

حذف مطلب بی‌منبع
(منبع از لغت نامه دهخدا اضافه شد)
(حذف مطلب بی‌منبع)
'''قوریلتای''' یا '''قوریلتای''' گردهمایی به منظور مشورت و یا حل و فصل اختلافات که بین چندین ایل بزرگ [[مغول]] یا ترک که معمولاً به دعوت [[ایلخان]] یا ریش‌سفیدان قبایل رخ می‌دهد. تصمیمی که در این جمع گرفته شود خود به خود جنبه رسمی گرفته تمام ایلها، ایلچه ها، [[اوبه|اوبه‌ها]] و [[اویماق|اویماق‌ها]] موظف به دفاع هستند.
 
اکثر خان‌های مغول همچون چنگیز خان در قوریلتای منتخب می‌شدند. یکیدر ازکاربرد معروفترینمدرن قوریلتای‌هایاین تاریخ ایرانواژه به دعوتمعنی [[نادرشاهگردهم‌آیی افشار|نادر'''مجلس افشار]] بود که در [[دشت مغان]] [[آذربایجان]] بر پا شدشورا''' و در این قوریلتای عزل سلسله صفوی و نسب '''نادر قلیپارلمان''' بهنیز عنواندر نادرشاهگروههای افشارسیاسی به سلطنت تایید شد ومختلف جنبهترک قانونیاستفاده گرفتمی‌شود.
 
در کاربرد مدرن این واژه به معنی گردهم‌آیی '''مجلس شورا''' و '''پارلمان''' نیز در گروههای سیاسی مختلف ترک استفاده می‌شود.
 
==منابع==