باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
این شهرستان در سال ۱۳۸۶ خورشیدی با ارتقاء بخش کیار به شهرستان تشکیل شد.
شهرستان کیار با تفکیک بخش کیار از [[شهرستان شهرکرد]] و بخش ناغان از شهرستان اردل شکل گرفته‌است.<ref>[http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702020061 خبرگزاری فارس]</ref>
 
این شهرستان ۵۹ هزار نفر جمعیت دارد و نخستین فرماندار آن فرامرز زمانی بود.<ref>[http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702020061 خبرگزاری فارس]، خبر شماره :۸۷۰۲۰۲۰۰۶۱، بازدید: مارس ۲۰۰۹.</ref>
به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد و اصلاحات مهندسی در بخش شمالی استان چهارمحال و بختیاری روی داد. بر پایهٔ این اصلاح مرز، تغییراتی در [[دهستان زاینده‌رود شمالی]] ایجاد شد. گویش مردم کیار بختیاری است.
که هرچه به سمت شهرکرد پیش می رویم به فارسی گرایش پیدا می کند این بخش از قسمت های خان نشین بختیاری بوده است.
 
== تقسیمات کشوری ==
 
* شهرستان کیار
** [[بخش مرکزی شهرستان کیار|بخش مرکزی]]
*** [[دهستان کیار شرقی]]
*** [[دهستان کیار غربی]]
*** [[دهستان دستگرد]]
شهرها: [[شلمزار]] و [[گهرو]].
** [[بخش ناغان]]
*** [[دهستان ناغان]]
*** [[دهستان مشایخ]]