باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
این شهرستان ۵۹ هزار نفر جمعیت دارد و نخستین فرماندار آن فرامرز زمانی بود.<ref>[http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702020061 خبرگزاری فارس]، خبر شماره :۸۷۰۲۰۲۰۰۶۱، بازدید: مارس ۲۰۰۹.</ref>
 
به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد و اصلاحات مهندسی در بخش شمالی استان چهارمحال و بختیاری روی داد. بر پایهٔ این اصلاح مرز، تغییراتی در [[دهستان زاینده‌رود شمالی]] ایجاد شد. مردم شهرستان به گویش مردمبختیاری کیارسخن می‌گویند است. که هرچه به سمت شهرکرد پیش می رویم به فارسی با گویش شهرکردی گرایش پیدا می کند این بخش از قسمت‌های خان‌نشین بختیاری بوده است.
که هرچه به سمت شهرکرد پیش می رویم به فارسی گرایش پیدا می کند این بخش از قسمت های خان نشین بختیاری بوده است.
 
== تقسیمات کشوری ==
*** [[دهستان کیار غربی]]
*** [[دهستان دستگرد]]
شهرها: [[شلمزار]] و [[گهرو]].
 
** [[بخش ناغان]]
*** [[دهستان ناغان]]