باز کردن منو اصلی

تغییرات

** [[محمد رضا پهلوی]]، [[ایران]]
** [[میرحسین موسوی]]، [[ایران]]
** [[حسینعلی منتظری]]، [[ایران]]
** [[حافظ اسد]]، [[سوریه]]
** [[صدام حسین]]، [[عراق]]
۲۵۵

ویرایش