باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[اورسن ولز]]
* [[ویم وندرس]]
* [[گاس ون سنت]]
* [[لوچینو ویسکونتی]]
* [[رابرت وینه]]
۲۵۵

ویرایش