تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تراجنسیتی (کناری)»

بدون خلاصه ویرایش
| [[تراجنسی ستیزی]]{{سخ}}[[فمینیسم و تراجنسیتی]] <!--Any articles on pro/positive attitudes?-->
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[Legalمبانی aspects of transsexualism|Legal issuesاجتماعی]]</tr>
| [[Legal aspects of transsexualism]]{{سخ}}[[Gender-neutralسرویس toiletبهداشتی بی‌جنسیت]]s
|-
!style="background:#E6E6FA;"| فهرست</tr>