تفاوت میان نسخه‌های «نظریه احتمالات»

بدون خلاصه ویرایش
=== عدم وجود تصادف ===
 
باور به تئوری احتمال در تمامی ابعاد مستلزم باور به تصادف است. در حالی که هنوز بشر هیچ پدیده ی تصادفی را اطراف خود ندیده است!!! آن فرآیند هایی که موسوم به [[فرایند های تصادفی]] هستند به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
 
1- فرآیند هایی که از حیث پیچیدگی مرقون به صرفه ترند که با آنها با دیدگاه تصادفی نگاه کرد. مانند جدا شدن اتم های [[کربن]] در فضای آزاد. یا پیشامد فرو ریختن پل در حالتی که بار روی پل [[استاتیک]]ی می شود.
کاربر گمنام