تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

 
===محدوده بدون برداشت فشار===
 
محدوده بدون برداشت فشار ، محدوده ایست که از نظر پزشکی بافتهای بدن در میانه ظرفیت خود برای جذب نیتروژن قرار گرفته اند.این محدوده در جدولهای غواصی تفریحی با خانه های سیاه رنگ در بخش انتهائی زمانهای توقف در زیر آب مشخص گردیده اند.
 
====توقف تراکم زدائی====