باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
جز
Xyzrt صفحهٔ رنگین‌تن Y را به کروموزوم Y که تغییرمسیر بود منتقل کرد: سره نویسی افراطی