تفاوت میان نسخه‌های «کارگروه مهندسی اینترنت»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
}}
 
'''نیروی ضربت مهندسی اینترنت''' {{انگلیسی|Internet Engineering Task Force}} (به اختصار IETF)، گروهی است که [[استاندارد اینترنت|استانداردهای اینترنت]] را ایجاد کرده و بهبود می‌بخشد. این گروه با [[کنسرسیوم وب جهان‌شمول]] موسوم به W3C و [[سازمان بین‌المللی استانداردسازی]] موسوم به ISO/IEC همکاری نزدیکی داشته و به طور ویژه بر روی [[مجموعه پروتکل اینترنت]] کار می‌کند. این گروه یک [[موسسه استاندارد]] باز بوده که هیچ عضویت رسمی و یا شرایط عضویتی ندارد. همه شرکت کنندگان و مدیران داوطلب هستند، هرچند معمولا کار آنها بوسیله کارفرمایان و یا حامیانشان از نظر مالی پشتیبانی می شودمی‌شود. برای مثال، رییس فعلی بوسیله [[وری‌ساین]] و [[آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا|آژانس امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا]] پشتیبانی می‌شود.
 
== سازمان ==
نیروی ضربت مهندسی اینترنت (به انگلیسی: Internet Engineering Task Force)از تعداد زیادی گروه هایگروه‌های کاری و گروه های مباحثهگروه‌های ایمباحثه‌ای (به انگلیسی: informal discussion groups (BoF)) تشکیل شده استشده‌است که هرکدام به مقوله یمقولهٔ خاصی می پردازندمی‌پردازند. هرگروه برای انجام دادن وظیفه ایوظیفه‌ای تشکیل شده استشده‌است و پس از پایان ماموریت منحل می شودمی‌شود.<br />{{سخ}}
هر گروه شامل یک رییس و یک شخصیت به برای توصیف موضوع کاری گروه و اینکه محصول چه باشد و کی آماده گردد، تشکیل شده.<br />{{سخ}}
ورود به این سازمان برای عموم آزاد است.کلیه یکلیهٔ مباحث انجام شده در این سازمان در یک گروه ایمیلی باز منتشر می گردد،می‌گردد، عضویت در این گروه ایمیلی یکی از اساسی ترین مباحث ساختاری این سازمان است. حق عضویت برای ورود به فهرست ایمیل این سازمان 650۶۵۰ دلار کانادا است.<br />{{سخ}}
گروه هایگروه‌های کاری این سازمان بر اساس موضوع بحث خود در فضاها کاری گوناگونی سازمان دهی می شوندمی‌شوند. هم اینک فضاهای کاری این سازمان شامل: [[برنامه کاربردی]] ؛عمومی؛ [[اینترنت]]؛ عملیات و [[مدیریت]]؛ برنامه هایبرنامه‌های [[بی درنگ]] و [[مدیریت]]؛ [[راه گزینی]]؛ [[امنیت]] و [[حمل و نقل]] است.
 
== تاریخچه ==
{{بخش خالی}}
 
== عملکردها ==
{{بخش خالی}}
== مدیران ==
 
== مدیران ==
* مایک کوریگان (۱۹۸۶)
* فیل گروس (۱۹۸۶–۱۹۹۴)