تفاوت میان نسخه‌های «مرکز تربیت معلم»

* [[مرکز تربیت معلم شهید بهشتی زنجان]]
* [[مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد]]
مرکز تربیت معلم شهیذ بهشتی گنبدکاووس
 
* [[مرکز تربیت معلم شهید دکتر بهشتی تبریز]]
* [[مرکز تربیت معلم شهید دکتر پاکنژاد یزد]]
کاربر ناشناس