باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲٬۶۷۳ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
==تاریخ==
ایرانی زدایی به سیاستهای سلبی ضدایرانی یا تاکید بر ایجاد، بزرگنمایی کردن و نهایتا تبدیل به تهدید و بحرانی نمودن آندسته از اهداف داخلی یا روابط خارجی که براساس فرهنگ ایرانی بنا نهاده شده است توسط کشورهای خارجی اطلاق میگردد. این نوع سیاست در طول تاریخ با راهبردها و راهکارهای تغییر ترکیب جمعیتی، تغییر زبان، تغییر دین، تغییر رسم الخط، تبلیغ علیه بنیانهای فرهنگی و دینی که خاستگاه آنها کشور ایران است صورت میگیرد.
 
بصورت خاص انگلستان در سالهای 1969 تا 1971 سیاستی را با نام سیاست ایرانی زدایی (به انگلیسی:Deiranisation) اعلام کرد که قسمتی از این بسته سیاستی تغییر بافت جمعیتی، فرهنگی و زبانی مجمع الجزایر بحرین بود.
 
اهورا نیوز در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۱ طی گزارشی به برخی از اینگونه راهبردها اشاره مینماید.
* نمایندگان مجلس تاجیکستان، زبان مردم تاجیکستان را زبان فارسی ندانست!
* در دوره شوروی کمونیستی روس ها در تمام جمهوری های قفقاز و آسیای میانه بویژه در تاجیکستان و ازبکستان روند ''ایرانیت زدایی'' در پیش گرفتند. روس ها زبان مردم تاجیکستان را زبانی تاجیکی دانستند و به کار بردن نام '''زبان فارسی''' غیر قانونی بود.
* گسترش مدارس پان ترکیسم ترکیه بدون هیچ محدودیتی در تاجیکستان و تبلیغات علیه مدارس فارسی زبان ایرانی
* تبلیغات وهابیت در کشورهای تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان
* حضور فعال ترکیه و عربستان در هر جا که حوضه فرهنگی ایران بزرگ است
 
اهورا نیوز در این گزارش اعلام کرد "اول ایرانیت زدایی کردند بعد ایران را تکه پاره کردند! اول از همه، انگلستان خبیث بود که زبان رسمی هند را که فارسی بود برچید! افغانستان، کشمیر بزرگ و بلوچستان بزرگ را از ایران جدا کرد! دوم روس ها بودند که در جمهوری های آسیای میانه و قفقاز ایرانیت زدایی کردند. چین هم سیاست ایرانی زدایی را در استان بزرگ تاجیک نژاد سین کیانک اجرا کرد! حالا هم دو حسود و رقیب جدید بنام پان ترکیسم و وهابیسم افزوده شدند. عاشق حذف نام ایران و نشانه های ایرانی و شکوه ایران هستند!"<ref name="ahura">[http://www.ahuranews.com/24787/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF.html ایرانیت زدایی در منطقه شکست خواهد خورد].</ref>
 
==شرایط ایران==
۷۵۷

ویرایش