باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف موارد بی طرف و منابع مشکوک
'''ایرانی زدایی''' یا ایرانیت زدایی در مراحل مختلف تاریخ اتفاق افتاده استافتاده‌است اما بطور خاص عنوان سیاست انگلیس[[انگلستان]] در دهه 1960۱۹۶۰ و 70۷۰ میلادی برعلیه ایران برای جداسازی [[بحرین]] و تغییر بافت جمعیتی آن در قالب سیاستهای [[ایرانی‌ستیزی|ضد-ایرانی]] این کشور اطلاق میگرددمی‌گردد. قسمتی از این بسته سیاستی شامل مهاجرت دادن اعراب و نژادهای دیگر از مستعمرات انگلیس به بحرین بود.<ref name="deiranisation1">[http://www.iranchamber.com/geography/articles/mishmahig_islands_bahrain.php Mishmahig Islands (Bahrain), How was separated from Iran?]</ref>
 
این سیاست در پی تلاشهای امپراطوری بریتانیا برای خروج از کشورهای اسلامی در پی تضعیف این حکومت پس از جنگهای جهانی و بحران اقتصادی در نظر گرفته شده بود.
 
== تاریخ ==
ایرانی زدایی به سیاستهای سلبی ضدایرانی یا تاکید بر ایجاد، بزرگنمایی کردن و نهایتا تبدیل به تهدید و بحرانی نمودن آندسته از اهداف داخلی یا روابط خارجی که براساس فرهنگ ایرانی بنا نهاده شده استشده‌است توسط کشورهای خارجی اطلاق میگرددمی‌گردد. این نوع سیاست در طول تاریخ با راهبردها و راهکارهای تغییر ترکیب جمعیتی، تغییر زبان، تغییر دین، تغییر رسم الخط، تبلیغ علیه بنیانهای فرهنگی و دینی که خاستگاه آنها کشور ایران است صورت میگیردمی‌گیرد.
 
بصورت خاص انگلستان در سالهای 1969۱۹۶۹ تا 1971۱۹۷۱ سیاستی را با نام سیاست ایرانی زدایی (به انگلیسی:Deiranisation) اعلام کرد که قسمتی از این بسته سیاستی تغییر بافت جمعیتی، فرهنگی و زبانی مجمع الجزایر بحرین بود.
 
محمدرضا اسدزاده در خصوص تلاش برای تغییر نام و ایرانیت زدایی باکو چنین مینویسدمی‌نویسد: "جالب است که همه‌ترک‌انگاران در راستای ایرانی‌زدایی از این منطقه، ابتدا نام «باکو» را به «باکی» برگردانده‌اند و حال برایش ریشه‌یریشهٔ ترکی نیز پیدا کرده‌اند به معنای تپه!" <ref name="asadzadeh">[http://www.khabaronline.ir/detail/67836/weblog/asadzadeh ایرانی‌ایرانی زدایی ترک هاترک‌ها و تغییر ریشه باکو]</ref>
اهورا نیوز در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۱ طی گزارشی به برخی از اینگونه راهبردها اشاره مینماید.
* نمایندگان مجلس تاجیکستان، زبان مردم تاجیکستان را زبان فارسی ندانست!
* در دوره شوروی کمونیستی روس ها در تمام جمهوری های قفقاز و آسیای میانه بویژه در تاجیکستان و ازبکستان روند ''ایرانیت زدایی'' در پیش گرفتند. روس ها زبان مردم تاجیکستان را زبانی تاجیکی دانستند و به کار بردن نام '''زبان فارسی''' غیر قانونی بود.
* گسترش مدارس پان ترکیسم ترکیه بدون هیچ محدودیتی در تاجیکستان و تبلیغات علیه مدارس فارسی زبان ایرانی
* تبلیغات وهابیت در کشورهای تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان
* حضور فعال ترکیه و عربستان در هر جا که حوضه فرهنگی ایران بزرگ است
 
== شرایط ایران ==
اهورا نیوز در این گزارش اعلام کرد "اول ایرانیت زدایی کردند بعد ایران را تکه پاره کردند! اول از همه، انگلستان خبیث بود که زبان رسمی هند را که فارسی بود برچید! افغانستان، کشمیر بزرگ و بلوچستان بزرگ را از ایران جدا کرد! دوم روس ها بودند که در جمهوری های آسیای میانه و قفقاز ایرانیت زدایی کردند. چین هم سیاست ایرانی زدایی را در استان بزرگ تاجیک نژاد سین کیانک اجرا کرد! حالا هم دو حسود و رقیب جدید بنام پان ترکیسم و وهابیسم افزوده شدند. عاشق حذف نام ایران و نشانه های ایرانی و شکوه ایران هستند!"<ref name="ahura">[http://www.ahuranews.com/24787/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF.html ایرانیت زدایی در منطقه شکست خواهد خورد].</ref>
== شرایط منطقه ==
== نقش منفی شورای امنیت سازمان ملل متحد ==
== نقش ناسیونالیست ایرانی و عربی ==
== منابع ==
{{پانویس}}
 
== بیشتر بدانیم ==
محمدرضا اسدزاده در خصوص تلاش برای تغییر نام و ایرانیت زدایی باکو چنین مینویسد: "جالب است که همه‌ترک‌انگاران در راستای ایرانی‌زدایی از این منطقه، ابتدا نام «باکو» را به «باکی» برگردانده‌اند و حال برایش ریشه‌ی ترکی نیز پیدا کرده‌اند به معنای تپه!" <ref name="asadzadeh">[http://www.khabaronline.ir/detail/67836/weblog/asadzadeh ایرانی‌ زدایی ترک ها و تغییر ریشه باکو]</ref>
== لینکهای خارجی ==
 
==شرایط ایران==
==شرایط منطقه==
==نقش منفی شورای امنیت سازمان ملل متحد==
==نقش ناسیونالیست ایرانی و عربی==
==منابع==
<references/>
==بیشتر بدانیم==
==لینکهای خارجی==
 
[[en:Deiranisation]]