باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[جندالله|جندالله با پشتیبانی آمریکا، اسراییل، انگلیس، عربستان سعودی و پاکستان]]
 
[[پژاک|پژاک با پشتیبانی حکومت اقلیم کردستان،کردستان عراق، اسراییل و آمریکا]]
 
عربستان الاحواز با حمایت عربستان سعودی و گروههای وهابی
۷۵۷

ویرایش