تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی آستوریاس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: افزودن پیوند دائم به جای پیوند اصلی (AF)
| event2 = Divided
| date_event2 = 910
| p1 = پادشاهی ویزیگوتیویزیگوت
| image_p1 = [[File:Reino de los visigodos.svg|20px|Map]]
| s1 = پادشاهی لئون