تفاوت میان نسخه‌های «ژوزه مائورو ده واسکونسلوس»

 
== گزیده آثار ==
*[[موز وحشی]]، ۱۹۴۲، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]، نشر علم
*[[روزینا، قایق من]]، ۱۹۶۹، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]
*[[درخت زیبای من]]، ۱۹۶۸، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]، نشر راه‌مانا
*[[کاخ ژاپنی]]، ۱۹۶۹، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]
*[[خورشید را بیدار کنیم]]، ۱۹۷۴، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]، نشر راه‌مانا
*[[موز وحشی]]، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]، نشر علم
*[[کاخ ژاپنی]]، ترجمه به فارسی توسط [[قاسم صنعوی]]
 
== منابع ==
۱۲۸

ویرایش