خط در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

دبیرهٔ میخی ایلامی، [[دبیره میخی|دبیره‌ای میخی]] است که از ۲۵۰۰ پ.م. تا ۳۳۱ میلادی به کار می‌رفته‌است. این دبیره از [[دبیره میخی اکدی|دبیرهٔ میخی اکدی]] بدست آمده‌است. دبیرهٔ میخی ایلامی از ۱۳۰ نشانه ساخته شده‌است، که این تعداد بسیار کم‌تر از دیگر [[دبیره میخی|دبیره‌های میخی]] است.
 
=== خط میخیدر ایران هخامنشی ===
{{اصلی|دبیره میخی هخامنشی}}