کاربر:Baransadat/محمد شکیبانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «محمد شکیبانیا –متولد 1351 تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند و برنامه های تلویز...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «محمد شکیبانیا –متولد 1351 تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند و برنامه های تلویز...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
(بدون تفاوت)
۱۲۳

ویرایش