کاربر:Baransadat/محمد شکیبانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

حذف سریع
(صفحه‌ای جدید حاوی «محمد شکیبانیا –متولد 1351 تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند و برنامه های تلویز...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
(حذف سریع)
{{حذف سریع|سرشناسی}}
محمد شکیبانیا –متولد 1351 تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند و برنامه های تلویزیونی کارشناسی مخابرات دانشگاه صنعتی شریف – 1374 کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اجتماعی و اقتصادی – موسسه پژوهشی توسعه - 1377 مدرس دانشکده صدا و سیما واحد قم تا سال 1388 مدرس دوره‌های کارگاهی مستند سازی در ایران و افغانستان موسس و مدیر هنرستان سینمایی روایت فتح 1376-1378 رئیس مرکز فرهنگی نفت 1384-1386