تفاوت میان نسخه‌های «گوگل اسکالر»

بدون خلاصه ویرایش
مواد موجود در رشته‌های مختلف دانشگاهی از پزشکی و فیزیک گرفته تا اقتصاد و علوم کامپیوتر در حوزه جستجوی این ابزار رایگان قرار می‌گیرد.
 
نتایج جستجو براساس میزان ارتباط با واژه جستجو شده فهرست می‌شود. نکتهبر تازهخلاف موتور جست‌وجوی همگانی گوگل، در آنگوگل فهرستاسکالر مرتب کردن یافته‌ها بر اساس میزان ارجاع به آن توسط دیگر مولفان است و نه صرفا دفعات بازدید ازیا پیوند به آن در اینترنت. <ref name="utlibrary" />