تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رده‌دهی مقالات همسنگ»

:'''برای اطلاع‌یابی از روش کار و آرگومان‌های هر یک از موارد فوق توضیحات موجود در [[ویکی‌پدیا:درخواست‌های ربات/رده همسنگ|کد ربات]] را مطالعه نمائید.'''
 
 
== نسخه‌ها و تغییرات ==
:نسخه۱: افزودن رده همسنگ بر پایه ویکی انگلیسی
:نسخه ۱.۳۱٫۳: افزودن آرگون‌های ورودی
:نسخه۱.۵نسخه۱٫۵: افزودن قابلیت تشخیص الگو در رده‌های فارسی
:نسخه ۱.۶۱٫۶: افزودن کار بر روی تول سرور
:نسخه۲: +حذف رده پدر
:نسخه ۲.۲۲٫۲: افزودن امکان فعالیت بر روی آخرین ویرایش‌های ویکی
:نسخه ۲.۵۲٫۵: بهبود بازده ربات و حذف کدهای اضافه
:نسخه ۳:+حل مشکل محل قرار گیری رده‌های جدید در مقالاتی که رده ندارند
:نسخه۴:+ایجاد فهرست سیاه برای رده‌های '''پنهان'''، '''وام‌واژه'''، '''رده‌های خرد'''، '''رده‌های انبار''' (نیافزودن آنها)(۲۲ اکتبر ۲۰۱۱)
:نسخه ۵:+بهبود توضیحات ربات
:نسخه ۵.۵۵٫۵: نیافزودن رده‌هایی که در ویکی‌فا موجود نیستند! (ربات رده‌های حذف شده یا ناموجود را نمی‌افزاید)
:نسخه ۵.۶۵٫۶:بهبود نمایش توضیحات
:نسخه ۶: اصلاح بخش توضیحات و همچنین اصلاح روش حذف رده
:نسخه ۷:تغییر و تمیزکاری عمده در کد برای افزایش سرعت و همچنین عدم حذف رده پدر موجود در مقاله بلکه حذف رده پدر از مواردی که قرار به افزودن هست.
:نسخه ۸: تغییرات عمده در افزایش سرعت و همچنین تشخیص رده پدر در چند سطح بالاتر
:نسخه ۹:حل مشکل پرانتز
:نسخه ۹.۵۹٫۵:افزودن {{الگو|رده همسنگ نه}}
:نسخه ۱۰:افزودن آرگومان‌های recentcat -newcat
:نسخه ۱۱: افزایش سرعت برای ربات‌های تول‌سرور و رفع باگ
:نسخه ۱۱.۱۱۱٫۱:رده‌هایی که کاما انگلیسی دارند را نمی‌افزاید.
:نسخه ۱۱.۲۱۱٫۲:عدم ویرایش صفحه‌های زیر کاربری
:نسخه ۱۲:افزایش سرعت برای مقالات جدید و رفع باگ توضیحات درون متن
:نسخه ۱۳:استفاده از کوئری
:نسخه ۱۴:رفع باگ '''افزایش سرعت''' به صورت چشمگیر (به خصوص در تول سرور) (به کمک کوئری گرفتن) +عدم افزودن رده‌های دارای رده بهتر+ عدم افزودن رده هایرده‌های w شکل که میان‌ویکی‌ها انگلیسی و فارسی با هم فرق دارند.(تست شده)
:نسخه ۱۴.۲۱۴٫۲:نیافزودن رده نام، نام خانوادگی- رفع چند باگ جزئی- نیافزودن خط اضافی همراه با رده در حالتی خاص
:نسخه ۱۵: قابلیت استفاده از {{الگو|رده همسنگ میلادی نه}}+رفع باگ ویرگول انگلیسی و گزارش رده‌های مشکل‌دار در [[کاربر:Rezabot/CategoriesWithBadNames]] +رفع چند باگ
:{{لنگر|۱۵.۲۱۵٫۲}}نسخه ۱۵.۲۱۵٫۲:نیافزودن رده به بحث‌ها (همه فضاهای نام)، فضای نام کاربر و زیر صفحه‌هایش
:{{لنگر|۱۵.۳۱۵٫۳}}نسخه ۱۵.۳۱۵٫۳:افزودن نمایش نسخه‌ٔنسخهٔ ربات در خلاصهٔ ویرایش + افزودن آرگومان newcatfile
:{{لنگر|۱۵.۴۱۵٫۴}}نسخه ۱۵.۴۱۵٫۴:رفع باگ فضاهای نام
:{{لنگر|۱۵.۵۱۵٫۵}}نسخه ۱۵.۵۱۵٫۵: تشخیص فضای نام و عدم افزودن رده به فضای نام اشتباه
:{{لنگر|۱۵.۶۱۵٫۶}}نسخه ۱۵.۶۱۵٫۶: تشخیص نسخه ربات
:{{لنگر|۱۶}}نسخه ۱۶: تشخیص الگو و افزودن رده به مکان مناسب + فقط بر روی تول‌سرور اجرا شود+ رفع باگ
:{{لنگر|۱۶.۱۱۶٫۱}}نسخه ۱۶.۱۱۶٫۱:نیافزودن رده: افراد زنده
:{{لنگر|۱۶.۲۱۶٫۲}}نسخه ۱۶.۲۱۶٫۲:نیافزودن رده: رویدادهای روز و چند مجموعه رده دیگر
:{{لنگر|۱۶.۳۱۶٫۳}}نسخه ۱۶.۳۱۶٫۳:عدم ویرایش در صفحه‌های فهرست سیاه-بهبود encat- بهبود newcatfile
:{{لنگر|۱۷}}نسخه ۱۷:رفع باگ در شناخت ردهٔ پدر در مواردی خاص که رده‌های موازی با ردهٔ فرزند را نمی‌افزود.
:{{لنگر|۱۸}}نسخه ۱۸:عدم افزودن رده‌های دارای الگو: حذف سریع یا الگو: رده بهتر+ [[کاربر:Rezabot/رده‌دهی مقالات همسنگ#تمیزکاری|تمیزکاری]] صفحه‌ها
:{{لنگر|۱۸.۱۱۸٫۱}}نسخه ۱۸.۱۱۸٫۱: محدود کردن تمیزکاری به فضای نام مقاله و بهبود دستوراتش
:{{لنگر|۱۸.۲۱۸٫۲}}نسخه ۱۸.۲۱۸٫۲:رفع باگ
:{{لنگر|۱۸.۳۱۸٫۳}}نسخه ۱۸.۳۱۸٫۳:رفع باگ در خلاصه ویرایش
:{{لنگر|۱۹}}نسخه ۱۹:افزودن مرتب‌سازی رده‌ها به ترتیب حروف الفبا + ربات زیباسازی
:{{لنگر|۲۰}}نسخه ۲۰: امکان استفاده از کد [[ویکی‌پدیا: درخواست‌های ربات/زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی|زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی]]
:{{لنگر|۲۱}}نسخه ۲۱: رفع باگ+تطبیق دادن با نسخهٔ جدید پای‌ویکی‌پدیا
:{{لنگر|۲۲}}نسخه ۲۲: رفع باگ newcat و encat
:{{لنگر|۲۳}}نسخه ۲۳: ؟
 
==نمونه==