تفاوت میان نسخه‌های «سامانه اطلاعات جغرافیایی»

بدون خلاصه ویرایش
داده‌های جغرافیایی را به دو دستهٔ عمده تقسیم می‌نمایند:
 
=== داده‌های پیک‌سلیپیکسلی ===
رستر، شامل مجموعه‌اي از نقاط يا سلولها است كه عوارض زمين را در يك شبكه منظم مي‌پوشاند و به كمك شماره‌هاي رديف و ستون آنها، آدرس‌دهي مي‌شوند. كوچكترين عنصر تشكيل‌دهنده رستر، پيكسل يا سلول ناميده مي‌شود كه ارزش هر يك از آنها، نمايانگر اطلاعات طيفي يا توصيفي عارضه زميني است. داده‌هاي حاصل از اسكن كردن و تصاوير ماهواره‌اي داراي ساختار رستري مي‌باشند.