باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
این میدان رابطه نزدیکی با [[تابش الکترومغناطیس]] دارد.
 
لطفا بگویید چگونه میتوان میدان الکترو مغناطیس را تضعیف نمود؟
== منابع ==
{{reflist}}
کاربر گمنام