تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری اینکا»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Inca > امپراتوری اینکا
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Cusco > کوسکو)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Inca > امپراتوری اینکا)
|event1 = [[Inca Civil War|Civil war]] between [[Huáscar]] and [[آتاهوالپا]]
|date_event1 = 1529–1532
|event_post = End of the last [[Incaامپراتوری اینکا]] resistance
|date_post = 1572
|p1 = Kingdom of Cuzco
۴٬۱۲۹٬۴۳۷

ویرایش