باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
ایزوتوپ پایدار (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. ایزوتوپهای پایدار یک [[عنصر شیمیایی]] ویژگیهای شیمیایی یکسانی دارند و در نتیجه رفتار یکسانی از خود نشان می دهند.
 
 
{{خرد}}
۴۸٬۰۶۸

ویرایش