تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ایران)»

این دانشگاه هم اکنون در حدود ۱۷۶ دانشکده و آموزشکده در ده منطقه کشور را تحت مدیریت دارد.ابلاغ بخش نامه ها، تخصیص بودجه و امور مربوط به اساتید و کارمندان و دانشجوهای این ۱۷۶ مرکز توسط این دانشگاه مدیریت و سازماندهی می شود.
 
لازم به ذکر است که از میان دانشکده های این دانشگاه، [[دانشکده دکتر شریعتی]] و [[دانشکده فنی شهید شمسی پور]] تهران، [[دانشکده فنی شهید چمران کرمان]]، منتظری مشهد،[[دانشکده فنی مهندسی شیراز]] (شهید باهنر) و شهید مهاجر اصفهان و آموزشکدهآموزشکدههای سروش اصفهان دانشکدهوآموزشکده فنی رازی( اردبیل )از قدیمی ترین این دانشکده ها هستندو آموزشکده هاهستند که دارای سطح آموزشی بالا و آمار قبولی در مقاطع بالاتر در میان این مراکز بیشتر است.
 
[http://www.tvuniv.ir/?a=college.q لیست آموزشکده ها و دانشکده های تحت نظر دانشگاه فنی و حرفه ای]
۱۸

ویرایش