تفاوت میان نسخه‌های «کپسید»

۱۰۲ بایت حذف‌شده ،  ۷ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
پوششی [[پروتئین|پروتئینی]] است که اطراف ماده [[ژنتیک|ژنتیکی]] [[ویروس]] را می پوشاند و باعث نفوذ راحت تر ویروس به داخل [[سلول]] می شود
پروتئینهایپروتئین‌‌‌‌های کپسید بر اساس ژنوم ویروس توسط سلول میزبان ساخته می شوند.
 
در ساده ترین شکل، عملکرد کپسید. در اطراف ذره موجب حفاظت از ژنوم حساس ویروس در برابر آسیب هایآسیب‌های فیزیکی، شیمیایی یا آنزیمی است. لایه هایلایه‌های پروتئینی احاطه کننده ویروس بسیار سفت و سخت هستند. ولی در عین سختی بسیارانعطافبسیار انعطاف پذیرند. انعطاف پذیری مسئله بسیار مهمی برای کپسدکپسید است و اگر فاقد این خاصیت باشد، ویروس خنثی خواهد شد. پوشش خارجی ویروس هاویروس‌ها ( کپسید) همچنین مسئول شناسایی و بر هم کنشهایکنش‌های اولیه، با سلول میزبان است. در شکل ابتدایی، این بر هم کنش شامل اتصال اختصاصی یک پروتئین اتصالی از ویروس با گیرنده اختصاصی از سلول میزبان میشود. همچنین کپسید بوسیله انتقال و حمل زنومژنوم به سلول میزبان، در شروع عفونت نقش دارد.<ref>Principles of Molecular Virology, Fifth Edition, Alan Cann </ref>
چرا یک ویروس به خود زحمت میدهد که پوششی برای احاطه کردن ژنومش بسازد؟
 
در ساده ترین شکل، عملکرد کپسید. در اطراف ذره موجب حفاظت از ژنوم حساس ویروس در برابر آسیب های فیزیکی، شیمیایی یا آنزیمی است. لایه های پروتئینی احاطه کننده ویروس بسیار سفت و سخت هستند. ولی در عین سختی بسیارانعطاف پذیرند. انعطاف پذیری مسئله بسیار مهمی برای کپسد است و اگر فاقد این خاصیت باشد، ویروس خنثی خواهد شد. پوشش خارجی ویروس ها ( کپسید) همچنین مسئول شناسایی و بر هم کنشهای اولیه، با سلول میزبان است. در شکل ابتدایی، این بر هم کنش شامل اتصال اختصاصی یک پروتئین اتصالی از ویروس با گیرنده اختصاصی از سلول میزبان میشود. همچنین کپسید بوسیله انتقال و حمل زنوم به سلول میزبان، در شروع عفونت نقش دارد.<ref>Principles of Molecular Virology, Fifth Edition, Alan Cann </ref>
بر اساس نوع چیدمان کپسومرها اطراف ژنوم به دو نوع هلیکال و ایکوساهدرال تقسیم میشود.<ref name="isbn0-07-147666-0">{{cite book |author=Brooks, George H.; Geo F. Brooks |title=Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology |publisher=McGraw-Hill Medical |location= |year=2007 |pages=85 |isbn=0-07-147666-0 |oclc= |doi= |accessdate=}}</ref>
 
۵۴

ویرایش