باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
 
'''کشتار کاتین''' (یا کشتار جنگل کاتین) به کشتار دسته جمعی حدود ۲۲ هزار اسیر جنگی لهستانی در دوران [[جنگ جهانی دوم]] توسط [[وافن اس‌اس]] [[آلمان نازی]] گفته می‌شود.<ref>www.rahman-hatefi.net/navidenou-688-91-267-910817.htm دادگاه اروپا اسناد کاتین را جعلی شناخت</ref> در دوران [[جنگ جهانی دوم]] [[وافن اس‌اس]] آلمان با نظر مثبت [[هیتلر]] و به دستور [[هاینریش هیملر]] رئیس پلیس مخفی [[نازیسم|نازی‌ها]]، هزاران نفر از اسرای جنگی لهستانی شامل افسران، نیروهای امنیتی و انتظامی و دگراندیشان را اعدام کرد.<ref>www.rahman-hatefi.net/navidenou-688-91-267-910817.htm دادگاه اروپا اسناد کاتین را جعلی شناخت</ref>
 
دولت شوروی کمسیون تحقیقی به راه انداخت و روزنامه پراودا (حقیقت) سه روز بعد از انتشار اخبار مربوط به قتل عام؛ در ۱۶ آوریل سال ۱۹۴۳ از خیمه شب بازی دشمن دم زد و نوشت: خون صدها هزار قربانی به گردن قاتلان نازی است و قاتلان به زودی به سزای جنایات خودشان خواهند رسید. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ تلاش زیادی برای متهم کردن آلمان درباره این کشتار آلمان صورت داد. ولی در نهایت نتیجه تحقیق بین‌المللی، آلمان را مقصر شناخت. در دادگاه نورنبرگ نیز، (در رابطه با کاتین)، انگشت اتهام به سمت نیروهای هیتلر رفت.
 
== قتل عام کاتین ==
کشتار روشنفکران و افسران لهستانی در سالپائیز ۱۹۴۳ (به احتمال زیاد، ماه‌های مارس و آوریل)۱۹۴۱ روی داده‌است. اسناد موجود نشان می‌دهد که کشتار کاتین، توسط هاینریش هیملر رهبری شده‌است و اعضای دفتررهبری سیاسی حزب [[نازی]] در آن نقش داشته‌اند. همچنین نقش Waffen SS [[وافن اس‌اس]] یا به اصطلاح «پلیس مخفی» در این واقعه تایید شده‌است.
ناری‌ها{{سخ}}دو اخبارسال اینبعد کشفنظامیان آلمانی جنجال تبلیغاتی بزرگی را بر علیه شوروی به وجود آوردند. ناری‌ها اخبار را به سرعت پخش کردند و اعلام کردند که در حوالی جنگل کاتین، گورهای بی نام و نشانی کشف شده که بقایای ۴۱۴۳ جسد را در خود دارد، تمام قربانیان لباس افسران لهستانی به تن دارند و اعلام شد که بدون تردید مسئول این جنایت دولت شوروی است.
همچنین نقش Waffen SS [[وافن اس‌اس]] یا به اصطلاح «پلیس مخفی» در این واقعه تایید شده‌است.
{{سخ}}سه سال بعد نظامیان آلمانی گورهای دسته جمعی قربانیان را پیدا کرده و به دنبال آن جنجال تبلیغاتی بزرگی را بر علیه شوروی به وجود آوردند.
ناری‌ها اخبار این کشف را به سرعت پخش کردند و اعلام کردند که در حوالی جنگل کاتین، گورهای بی نام و نشانی کشف شده که بقایای ۴۱۴۳ جسد را در خود دارد، تمام قربانیان لباس افسران لهستانی به تن دارند و اعلام شد که بدون تردید مسئول این جنایت دولت شوروی است.
در مقابل حکومت شوروی نام کاتین را در لیست نام‌های سانسورشده خود قرار داد. روزنامه پراودا (حقیقت) سه روز بعد از انتشار اخبار مربوط به قتل عام؛ در ۱۶ آوریل سال ۱۹۴۳ از خیمه شب بازی دشمن دم زد و نوشت: خون صدها هزار قربانی به گردن قاتلان نازی است و هیچ لهستانی دروغ آنان را باور نمی‌کند و قاتلان به زودی به سزای جنایات خودشان خواهند رسید.
 
در آغاز دولت شوروی کمسیون تحقیقی به راه انداخت و بر بیگناهی خود درباره وقایع کاتین تاکید نمود. ولی در نهایت نتیجه تحقیق بین‌المللی و دولت در تبعید لهستان، شوروی را مقصر شناخت.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مقامات شوروی در دادگاه نورنبرگ تلاش زیادی برای متهم کردن آلمان درباره این کشتار صورت دادند. از جمله گفته می‌شد که نازیها از روستائیان به زور گواهی گرفته و شاهدان از ترس، دروغ آنها را باور کرده‌اند. اصلاً در سال ۱۹۴۰ در جایی که گفته می‌شود اجساد لهستانی‌ها به دست آمده چوپانان گوسفندان خود را به چرا می‌بردند و زندگی عادی جریان داشته‌است.
همچنین ادعا می‌شد که این واقعه در پائیزبهار ۱۹۴۱سال ۱۹۴۰ روی داده‌است و نه در بهارپائیز سال ۱۹۴۰۱۹۴۱.
{{سخ}}در مقابل کمیسیون پزشکی بین‌المللی تأکید می‌کرد که همه شواهد، دخالت روسها را نشان می‌دهد. دادگاه می‌پرسید چرا از آوریل سال ۴۰ جز یک نفر که او هم ضمن انتقال از دست نیروهای شما گریخته‌است، تماس زندانیان لهستانی با خانواده هایشان قطع شده است؟
مقامات دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منطقه KHATYN خاتین را که تقریباً مثل کاتین KATYN تلفظ می‌شود و اصلاً ربطی به جنگل کاتین و قتلگاه لهستانی‌ها ندارد بر سر زبانها انداختند و با برپا کردن مجسمه یادبود قربانیان نازیسم در آنجا، تلاش کردند اینطور القا کنند که خاتین<ref>KHATYN</ref> همان کاتین<ref>KATYN</ref> است.
{{سخ}}به دنبال این اقدامات محاکمات نمایشی در لنینگراد برگزار و افراد خلافکاری چون Arno Diere در این محاکمات گناهکار شناخته می‌شدند.
{{سخ}}در سال ۱۹۵۳، یک کمیسیون تحقیق دیگر، ثابت کرد سازمان امنیت شوروی، مسئول این جنایات بوده‌است. در دادگاه نورنبرگ نیز، (در رابطه با کاتین)، انگشت اتهام به سمت نیروهای هیتلر نرفترفت.
علاوه بر تحقیقات صلیب سرخ سوئیس، پژوهش‌های تاریخی، از دهه پنجاه به بعد هم نشان داد که نقش دولت شوروی در جنایت کاتین تردید برنمی‌دارد. مصاحبه با دو تن از سر بازجویان کمیساریای خلق برای امور داخلی NKVD نیز، گرد و غبار را از پرونده کاتین زدود.
«دیمیتری ستپانوویج توکارف»<ref>Токарев Дмитрий Степанович</ref> و «پیوتر کارپوویج ساپروننکو»<ref>Сопруненко Петр Карпович</ref> که هردو از مقامات اصلی کمیساریای خلق بودند، نقش دولت شوروی را در جنایت کاتین تأکید و تأئید کردند. (اکنون نام دقیق همه کارمندان و بازجویان NKVD موجود است.)