تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان بندرعباس»

* زنده دل، دستیاران، حسن. ''(مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) '' ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.
* بختیاری، سعید، ، '' «اتواطلس ایران» ''، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.
شاهی تازیانی محمد رضا کارشناس ارشد جهاد کشاورزی ونایب ریس شورای اسلامی شهرستان بندرعباس
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس