باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
'''کپسید''' پوششی [[پروتئین|پروتئینی]] است که اطراف ماده [[ژنتیک|ژنتیکی]] [[ویروس]] را می پوشاند و باعث نفوذ راحت تر ویروس به داخل [[سلول]] می شود. پروتئین‌‌‌‌های کپسید بر اساس ژنوم ویروس توسط سلول میزبان ساخته می شوند.
'''کپسید'''
[[Image:CMVschema.svg|thumb|left|Schematic of a [[Cytomegalovirus]]]]
[[Image:Helical capsid.jpg|thumb|left|3D model of Helical capsid structure]]
 
در ساده ترینساده‌ترین شکل، عملکرد کپسید در اطراف ذره موجب حفاظت از ژنوم حساس ویروس در برابر آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی یا آنزیمی است. لایه‌های پروتئینی احاطه کننده ویروس بسیار سفت و سخت هستند. ولی در عین سختی بسیار انعطاف پذیرند. انعطاف پذیری مسئله بسیار مهمی برای کپسید است و اگر فاقد این خاصیت باشد، ویروس خنثی خواهد شد. پوشش خارجی ویروس‌ها ( کپسید) همچنین مسئول شناسایی و بر هم کنش‌های اولیه، با سلول میزبان است. در شکل ابتدایی، این بر هم کنش شامل اتصال اختصاصی یک پروتئین اتصالی از ویروس با گیرنده اختصاصی از سلول میزبان می‌شود. همچنین کپسید بوسیله انتقال و حمل ژنوم به سلول میزبان، در شروع عفونت نقش دارد.
 
پوششی [[پروتئین|پروتئینی]] است که اطراف ماده [[ژنتیک|ژنتیکی]] [[ویروس]] را می پوشاند و باعث نفوذ راحت تر ویروس به داخل [[سلول]] می شود
پروتئین‌‌‌‌های کپسید بر اساس ژنوم ویروس توسط سلول میزبان ساخته می شوند.
 
در ساده ترین شکل، عملکرد کپسید در اطراف ذره موجب حفاظت از ژنوم حساس ویروس در برابر آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی یا آنزیمی است. لایه‌های پروتئینی احاطه کننده ویروس بسیار سفت و سخت هستند. ولی در عین سختی بسیار انعطاف پذیرند. انعطاف پذیری مسئله بسیار مهمی برای کپسید است و اگر فاقد این خاصیت باشد، ویروس خنثی خواهد شد. پوشش خارجی ویروس‌ها ( کپسید) همچنین مسئول شناسایی و بر هم کنش‌های اولیه، با سلول میزبان است. در شکل ابتدایی، این بر هم کنش شامل اتصال اختصاصی یک پروتئین اتصالی از ویروس با گیرنده اختصاصی از سلول میزبان می‌شود. همچنین کپسید بوسیله انتقال و حمل ژنوم به سلول میزبان، در شروع عفونت نقش دارد.
ویروس‌ها مونومرهای بی شکل کپسید را بر اساس قوانین تقارن در کنار هم جمع میکنند و
<ref>Principles of Molecular Virology, Fifth Edition, Alan Cann </ref>
<ref name="isbn0-07-147666-0">{{cite book |author=Brooks, George H.; Geo F. Brooks |title=Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology |publisher=McGraw-Hill Medical |location= |year=2007 |pages=85 |isbn=0-07-147666-0 |oclc= |doi= |accessdate=}}</ref>
نیروهایی که باعث تشکیل ذرات ویروسی می‌شوند، اغلب نیروهای هیدروفوب و الکترواستاتیک هستند.
 
بسیاری از ویروس‌‌های گیاهی، دارای کپسید هلیکال هستند. ویروس‌های جانوری که هلیکال باشند اما بدون انولوپ باشند وجود ندارند.این ویژگی بسیاری از پاتوژن‌های شناخته شده‌ی انسانی مثل ویروس‌های آنفلوانزا، اوریون، سرخک و هاری را در بر می‌گیرد.
 
راهروش دیگر برای ساختنساخت کپسید ویروس،کپسید، چیدن زیر واحدهازیرواحدها به شکل یک ساختار شبه کره توخالی است که ژنوم را درون خود احاطه می‎کند [[Icosahedral]]. از آنجایی که مولکول‌های پروتئینی دارای شکل نامنظمی هستند، ساده‌ترین کپسیدهای ایکوساهدرال با استفاده از 3 زیر واحد همسان برای تشکیل هر وجه مثلثی ساخته می‌شوند.این بدین معنی است که برای ساختن یک کپسید کامل، 60 زیر واحد همسان مورد نیاز است.
 
 
== جستارهای وابسته ==
[[ویروس]]