تفاوت میان نسخه‌های «شورش وانده»

بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۲}}
{{حذف سریع|نقض حق تکثیر|منبع جعلی|توضیح=توضیحات بیشتر در صورت لزوم|bot=yes(اگر ربات ان را علامت گذارده است)}}
{{Infobox military conflict
| conflict = شورش وانده