قدرت‌های مرکز: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاح ارقام با ابزار قدیمی)
|[[امپراتوری آلمان]] (به همراه [[امپراتوری مستعمراتی آلمان|مستعمرات]])، ۱۹۱۴
|align="right"|67.0m (77.7m)
|align="right"|0.5m km<sup>۲</sup>کیلومترمربع (3.5m km<sup>۲</sup>کیلومترمربع)
|align="right"|$244.3b ($250.7b)
|-
|[[اتریش-مجارستان|امپراتوری اتریش-مجارستان]]، ۱۹۱۴
|align="right"|50.6m
|align="right"|0.6m km<sup>۲</sup>کیلومترمربع
|align="right"|$100.5b
|-
|[[امپراتوری عثمانی]]، ۱۹۱۴
|align="right"|23.0m
|align="right"|1.8m km<sup>۲</sup>کیلومترمربع
|align="right"|$25.3b
|-
|[[پادشاهی بلغارستان]]، ۱۹۱۵
|align="right"|4.8m
|align="right"|0.1m km<sup>۲</sup>کیلومترمربع
|align="right"|$7.4b
|-
|'''تمامی قدرت‌های مرکزی در ۱۹۱۴'''
|align="right"|151.3m
|align="right"|6.0m km<sup>۲</sup>کیلومترمربع
|align="right"|$376.6b
|}
۲٬۹۶۸

ویرایش