تفاوت میان نسخه‌های «قدرت‌های مرکز»

|۶۷٫۰ میلیون (۷۷٫۷ میلیون)
|۰٫۵ میلیون کیلومترمربع (۳٫۵ میلیون کیلومترمربع)
|$ ۲۴۴٫۳ میلیارد دلار ($۲۵۰٫۷ میلیارد دلار)
|-
|[[اتریش-مجارستان|امپراتوری اتریش-مجارستان]]، ۱۹۱۴
| ۵۰٫۶ میلیون
| ۰٫۶ میلیون کیلومترمربع
|$۱۰۰٫۵ میلیارد دلار
|-
|[[امپراتوری عثمانی]]، ۱۹۱۴
| ۲۳٫۰ میلیون
|۱٫۸ میلیون کیلومترمربع
|$۲۵٫۳ میلیارد دلار
|-
|[[پادشاهی بلغارستان]]، ۱۹۱۵
| ۴٫۸ میلیون
|۰٫۱ میلیون کیلومترمربع
|$۷٫۴ میلیارد دلار
|-
|'''تمامی قدرت‌های مرکزی در ۱۹۱۴'''
|۱۵۱٫۳ میلیون
|۶٫۰ میلیون کیلومترمربع
|$۳۷۶٫۶ میلیارد دلار
|}
 
۲٬۹۶۸

ویرایش