میسیونری (کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش Sicaspi (بحث) به آخرین تغییری که Kasirbot انجام داده بود واگردانده شد
جز (ویرایش Sicaspi (بحث) به آخرین تغییری که Kasirbot انجام داده بود واگردانده شد)
== مسیونریهای بازگشته ==
<!-- Pictures should only reflect household names. -->
{{Infobox Awardsaward
| title =
| halign = center
| image1 = Mitt Romney.jpg
| width1 = 118
| caption1 = [[Mittمیت Romneyرامنی]] (Franceفرانسه), businessmanبیزنس andمن politicianو سیاستمدار
| image2 = Mckaysalisbury KenJennings.jpg
| width2 = 105
| caption2 = [[Kenکن Jenningsجنینگز]] (Spain), the [[American game show winnings records#Top ten winnings list|US game show contestant with the largest winnings ever]]
| image3 = AaronEckhart10TIFF.jpg
| width3 = 129
| caption3 = [[Aaronآرون Eckhartاکهارت]] (Switzerlandسوییس), actor}}
}}
| award2 = {{multiple image
| align = center
| image1 = Stephen Covey 2010.jpg
| width1 = 126
| caption1 = [[Stephenاستفن Coveyکاوی]] (Englandانگلستان), author of theنویسنده ''[[The Seven Habits ofهفت Highlyعادت Effectiveمردمان Peopleموثر]]''
| image2 = Jon Heder (head shot).PNG
| width2 = 107
| caption2 = [[Jonجان Hederهدر]] (Japanژاپن), actor known for title role in ''[[Napoleon Dynamite]]''
| image3 = Orson Scott Card at BYU Symposium 20080216 crop.jpg
| width3 = 119
| caption3 = [[Orson Scott Card]] (Brazilبرزیل), author known for writing ''[[Ender's Game]]''}}}}
 
مسیونر بازگشته لفظی ست که اعضای کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان برای اشاره به مردان و زنانی به کار می‌برند که سابقاً در یک میسیونری مورمن خدمت کرده باشند. میسیونرها پس از بازگشت تشویق می‌شوند جداً [[رابطه عاشقانه]] برقرار کنند تا بتوانند ازدواج کنند.<ref>[[Spencer W. Kimball]], [http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?vgnextoid=2354fccf2b7db010VgnVCM1000004d82620aRCRD&locale=0&sourceId=c58c61cb2b86b010VgnVCM1000004d82620a____&hideNav=1 “The Marriage Decision,”] ''[[Ensign (LDS magazine)|Ensign]]'', Feb. 1975, p. 2.</ref><ref>[[Ezra Taft Benson]], [http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?vgnextoid=2354fccf2b7db010VgnVCM1000004d82620aRCRD&locale=0&sourceId=4fecd7630a27b010VgnVCM1000004d82620a____&hideNav=1 “To the Single Adult Brethren of the Church,”] ''[[Ensign (LDS magazine)|Ensign]]'', May 1988, p. 51.</ref><ref>[[Earl C. Tingey]], [http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?vgnextoid=f318118dd536c010VgnVCM1000004d82620aRCRD&locale=0&sourceId=317bd782c7671110VgnVCM100000176f620a____&hideNav=1 “Three Messages to Young Adults,”] ''[[Liahona (magazine)|Liahona]]'', Apr. 2007, pp. 26–31.</ref> Those who learned to speak a foreign language must readjust, sometimes with difficulty, to speaking their [[first language]].<ref name="smout1988">{{cite journal | title=Senkyoshigo: A Missionary English of Japan | author=Smout, Kary D. | journal=American Speech | year=1988 | month=Summer | volume=63 | issue=2 | pages=137–149 | jstor=454418 | doi=10.2307/454418}}</ref>
}}
}}
 
مسیونر بازگشته لفظی ست که اعضای کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان برای اشاره به مردان و زنانی به کار می‌برند که سابقاً در یک میسیونری مورمن خدمت کرده باشند. میسیونرها پس از بازگشت تشویق می‌شوند جداً [[رابطه عاشقانه]] برقرار کنند تا بتوانند ازدواج کنند.<ref>[[Spencer W. Kimball]], [http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?vgnextoid=2354fccf2b7db010VgnVCM1000004d82620aRCRD&locale=0&sourceId=c58c61cb2b86b010VgnVCM1000004d82620a____&hideNav=1 “The Marriage Decision,”] ''[[Ensign (LDS magazine)|Ensign]]'', Feb. 1975, p. 2.</ref><ref>[[Ezra Taft Benson]], [http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?vgnextoid=2354fccf2b7db010VgnVCM1000004d82620aRCRD&locale=0&sourceId=4fecd7630a27b010VgnVCM1000004d82620a____&hideNav=1 “To the Single Adult Brethren of the Church,”] ''[[Ensign (LDS magazine)|Ensign]]'', May 1988, p. 51.</ref><ref>[[Earl C. Tingey]], [http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?vgnextoid=f318118dd536c010VgnVCM1000004d82620aRCRD&locale=0&sourceId=317bd782c7671110VgnVCM100000176f620a____&hideNav=1 “Three Messages to Young Adults,”] ''[[Liahona (magazine)|Liahona]]'', Apr. 2007, pp. 26–31.</ref><ref name="smout1988">{{cite journal | title=Senkyoshigo: A Missionary English of Japan | author=Smout, Kary D. | journal=American Speech | year=1988 | month=Summer | volume=63 | issue=2 | pages=137–149 | jstor=454418 | doi=10.2307/454418}}</ref>
 
در فرهنگ مورمن کلیشه‌ها و جوکهای فراوانی در خصوص میسیونرهای تازه برگشته وجود دارد که اکثراً در خصوص مشکلات انها در خصوص حل شوک فرهنگی معکوس است. دیگر کلیشه‌های در خصوص این وافعیت است که از آنجا که آنان به عنوان میسونر شدیداً ساختاریافته و با دیسیپلین می‌زیستند و از تماس با اعضای جنس مخالف خودداری می‌کردند بسیاری از میسیونرهای بازگشته با تنظیم مجدد به زندگی اجتماعی و رابطه عاشقانه مشکل دارند.<ref>{{cite web|url=http://www.lightplanet.com/mormons/daily/missionary/index.htm |title=Mormon Missionary Work |publisher=Lightplanet.com |accessdate=June 7, 2011}}</ref>